“Osaka Metro NiNE”开通

致广大游客
Osaka Metro的观光旅行网站“Osaka Metro NiNE”开通啦! 为大家介绍可以搭乘Osaka Metro周游体验的大阪魅力。欢迎您使用网站,让您的大阪之旅留下美好的回忆!